Resmî Gazete’de bugün (14 Haziran 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler…

Yürütme ve İdare Bölümü 

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları 
 
– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
 
Yönetmelik 
 
– Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Tebliğ
 
– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/2)

Yargı Bölümü 

Anayasa Mahkemesi Kararları 
 
– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2022/21, K: 2024/79 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/140, K: 2024/81 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2024/1 (Değişik İşler), K: 2024/1 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2023/183, K: 2024/94 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2023/170, K: 2024/96 Sayılı Kararı
 
Danıştay Kararı 
 
– Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar

İlan Bölümü 

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir